Adatıp İstanbul Hastanesi, Pendik İSTANBUL   444 1 311
  • İkincilik Ödülü (Tıp): TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Bilimsel Proje Yarışması, 1985.
  • Birincilik Ödülü (Tıp): TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Bilimsel Proje Yarışması, 1986.
  • Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü : Klinik Çalışma Dalında Birincilik, 1999.
  • Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü : Klinik Çalışma Dalında İkincilik, 2000.
  •  Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü : Klinik Çalışma Dalında Birincilik, 2004