Aydıntepe Mahallesi, Beydağı Cad., Evora Evleri, B-12 Blok, 3. Kat, Daire no: 53, Tuzla, İstanbul.   0533 024 49 16

YURT DIŞINDA YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

 • Course and workshop for cementless total hIp prosthesIs, Lugano, İsviçre, 1-3 Nisan, 1990.
 • Course and workshop for treatment of scolIosIs and other spInal deformItIes, Dallas, Texas, ABD, 3 Ekim -13 Aralık 1991.
 • TSRH spInal system traInIng course, Texas Scottish Rite Hospital for Children, Dallas, Texas, ABD, 13 Aralık 1991.
 • Course and workshop for cementless total hIp replacement and total knee arthroplasty, Michigan, ABD, 5-9 Aralık 1991.
 • FellowshIp program on spInal surgery, Texas Scottish Rite Hospital for Children, Dallas, Texas, ABD, 25 Şubat 1992 – 11 Mart 1993.
 • Course and workshop for anterIor thoracoscopIc surgery, The 9th World Congress, SICOT’93, Seul, Kore, 29 Ağustos – 3 Eylül 1993.
 • InternatIonal fellowshIp programme on SpInal Surgery, L’Institute Calot de Berck-sur-Mer, Fransa (4 Nisan- 11 Haziran 1994).
 • Course and workshop for posterIor cervIcal surgery, Clinique Allerey Labroueste, Paris, Fransa, 21 Haziran 1995.
 • Course and workshop for compact CD, Assistance Hopitax Publique de Paris, Paris, Fransa, 22 Haziran 1995.
 • Workshop for NOVUS-PLIF: lumbar Interbody fusIon usIng posterIor approach, Eurospine’96, Zürih, İsviçre, 16-19 Ekim 1996.
 • Workshop for Tenor In thoracolumbar and lumbosacral dIsease, Eurospine’96, Zürih, İsviçre, 16-19 Ekim 1996.
 • Curso InternacIonal de CIrurgIa de la Columna Vertebral, Sociedat Argentina de Patologia de la Columna Vertebral, Buenos Aeres, Arjantin, 11-13 Eylül 1997.
 • Course on anterIor cervIcal dIscectomy and fusIon usIng the CervIcal I/F Cage, 5thInternational Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Sorrento, İtalya, 1-3 Mayıs 1998.
 • Course on anterIor endoscopIc InstrumentatIon, 5th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Sorrento, İtalya, 1-3 Mayıs 1998.
 • Course on transforamInal reconstructIon for anterIor support technIques, 5thInternational Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Sorrento, İtalya, 1-3 Mayıs 1998.
 • Course on a multIple fIxatIon and In sItu levelIng for scolIosIs, 5th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Sorrento, İtalya, 1-3 Mayıs 1998.
 • Course on deformIty: hooks vs. screws, anterIor InstrumentatIon, 5th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Sorrento, İtalya, 1-3 Mayıs 1998.
 • Course on anterIor InstrumentatIon for correctIon of thoracIc and lumbar scolIotIc deformIty and kyphosIs, 5th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Sorrento, İtalya, 1-3 Mayıs 1998.
 • EBOT ExamIner Course and EBOT ExamInatIon 2005, Madrid, İspanya, 7 – 8 Ekim 2005.

YURT İÇİNDE YAPILAN KURSLAR

 • Sirküler Eksternal Fiksatör Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 25 Nisan 1991.
 • ISOLA Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1992.
 • Vertebra Cerrahisinde ISOLA ve KANEDA Sistemleri Kursu, 2ndInternational Congress on Spine Surgery, İstanbul, 6-10 Eylül 1992.
 • Ortopedide Komplikasyonlar Simpozyumu, VI. Uluslararası Gazi Ortopedi Günleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 5 Haziran 1992.
 • Omurga sorunları ve Perthes uygulamalı Kursu, VI. Uluslararası Gazi Ortopedi Günleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği işbirliği ile, Ankara, 10-11 Haziran 1993.
 • Compact CDI Kursu, 3rd  International Congress on Spine Surgery in Turkey, Antalya, 2-6 Ekim 1994.
 • AO seminerleri, AO Internationalın işbirliği ile, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 18 Eylül 1995.
 • Ortopedide ve Travmatolojide Gelişmeler, IX. Uluslararası Gazi Ortopedi Günleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1-2 Haziran 1995.
 • Omuz Artroskopisi, Spor Sakatlıkları Günleri – IV, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 10 Haziran 1995.
 • Vertebra kırıklarında anterior enstrümentasyon, SSK Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Ankara, 13 Ocak 1996.
 • Konjenital Kalça Çıkığı, Biannual Alumni Meeting III, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 10-11 Ekim 1996
 • Majör ortopedik cerrahide ototransfüzyon, SSK Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Ankara, 29 Mart 1997.
 • Omuz eklemi artroplastisi ve nadir görülen omuz hastalıklarına yaklaşım, Akif Şakir Şakar günleri, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, İstanbul, 3-4 Nisan 1997.
 • Travmatik dirsek sorunları, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 24 Mayıs 1997.
 • Ayak ve ayak bileği sorunları, X. Uluslararası Gazi Ortopedi günleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 5-6 Haziran 1997.
 • Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile T.O.T.B.D’nin işbirliği ile düzenlenen Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Isparta, 25-27 Eylül 1998
 • Konjenital ve nöromusküler spinal deformiteler, Hacettepe Ortopedi mezunlar toplantısı ve Hacettepe Ortopedi Günleri – IV, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 7-8 Ekim 1998.
 • İdiopatik skolyozun tedavisinde anterior girişimler ve anterior enstrümentasyon uygulamaları, SSK Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Ankara, 8 Kasım 1997.
 • Çimentosuz tam yapay kalça eklemi uygulamaları, SSK Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Ankara, 24 Ekim 1998.
 • Revizyon Kalça Artroplastisi. II. Başkent Ortopedi ve Travmatoloji Günleri. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 7 Kasım 1998.
 • Osteoporoz, XVIII. Akif Şakir Şakar Günleri, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, İstanbul, 8-9 Nisan 1999.
 • Kilitli İntramedüller çivi uygulamaları, XI. Gazi Ortopedi Günleri (AO International işbirliği ile ), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 17-18 Haziran 1999.
 • Deprem yaralanmaları, XIX. Akif Şakir Şakar günleri, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, İstanbul, 27-28 Nisan
 • CD Horizon enstrümantasyonun omurganın değişik patolojilerinde temel uygulama prensipleri kursu, Florance Nightingale Hastanesi, İstanbul, 28 Nisan 2001
 • Pes Equinovarusta Konservatif tedavi, SSK Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji  Klinikleri, Ankara, 3 Haziran 2000 .
 • Pediatrik Ortopedi, Hacettepe Ortopedi Günleri – 1, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, 29-30 Kasım 2001
 • Trauma Course: Thoracolumbar Burst Fractures. 6th International Congress on Spine Surgery, ODTÜ, Ankara, 4-7 Eylül 2002
 • Torakolumbar Vertebra Kırıkları Sempozyumu. Başkent Üniversitesi, Adana, 4 Nisan 2003
 • SRS TravellIng FellowshIp. İstanbul Spine Center, Kadir Has Üniversitesi, Florance Nightingale Eğitim Hastanesi, İstanbul, 11-13 Haziran 2003.
 • PedIatrIc SpInal DeformItIes. Turkish Spine Society – İstanbul Spine Center, İstanbul 14 Haziran 2003.
 • Semi İnvazif Spinal Cerrahi Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 21-22 Şubat 2004
 • Akif Şakir Şakar Günleri, Biomateryallerin Ortopedi ve Travmatolojide kullanımı. İstanbul, 16-17 Nisan 2004.
 • Konjenital Skolyoz. Hacettepe STE.   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 17 Nisan 2004.
 • Dejeneratif Disk Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Non Füzyon Teknikler, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, İstanbul, 11 Aralık 2004.
 • Adölesan İdiopatik Skolyozun Cerrahi Tedavisi, SSK Okmeydanı Hastanesi, İstanbul, 15 Ocak 2005.
 • InstructIonal Course In PrImary Total Knee Arthroplasty, İstanbul, 25 – 26 Haziran 2005.
 • TOTEK – Çukurova Ortopedi ve Travmatoloji Bilgi Yenileme Kursu, Adana, 19-21 Eylül 2005.
 • Minimal İnvazif Spinal Cerrahi ve Temel Teknikler Kursu, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara, 30 Ekim – 1 Kasım 2005.
 • Harran Ortopedi Günleri – III, Omurga Sorunları, Şanlı Urfa, 11-13 Kasım 2005.
 • İlk Yardım vE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Kursu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Ankara, 29-30 Nisan, 2006
 • TOTBİD / TÜRK OMURGA DERNEĞİ İleri Omurga Kursu, Türk Omurga Derneği, İstanbul, 9-10 Haziran, 2006.
 • Eğiticilerin Eğitimi Kursu. TOTBİD-TOTEK Türk Ortopedi ve Travmatoloji 1. EĞİTİM KURULTAYI, Ankara, 4-5 Kasım, 2006.
 • TOTEK / TÜRK OMURGA DERNEĞİ TEMEL OMURGA KURSU, 12-13 Ocak , Ankara, 2007
 • Türk Omurga Derneği 2008 İleri Omurga Kursu, Ankara, 20-21 Haziran, 2008.
 • 8th InternatIonal TurkIsh SpIne Congress, Çeşme, October 23-26, 2008.
 • TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KURULTAYI, Ankara, 21 Kasım, 2008.
 • Türk Omurga Derneği 2008 TEMEL Omurga Kursu, Adana, 20-21 Aralık, 2008.
 • TOTEK TOTBİD Temel Bilimler Araştırma Okulu, 18-21 Şubat, Samsun, 2009 .
 • EUROSPINE DIPLOMA COURSE 2010, EUROSPINE – TURKISH SPINE SOCIETY, MODUL-3, Trauma, Tumors and Infections of the Spine, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çamlıca Alman Hastanesi, İstanbul, 25-26 Haziran 2010.
 • TOTBİD – TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) KLİNİK GÖZDEN GEÇİRME KURSU, Pendik Greenpark, İstanbul, 30 Eylül – 2 Ekim 2010.
 • EUROSPINE DIPLOMA COURSE 2010, EUROSPINE – TURKISH SPINE SOCIETY, MODUL-5, Complications and Revision Surgery, İzmir, 22-23 Ekim, 2010.
 • EUROSPINE DIPLOMA COURSE 2011, EUROSPINE – TURKISH SPINE SOCIETY, MODUL-4, Spinal Deformities, Adana, 7-8 Ocak, 2011.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Şubat, 2012. “RİJİD SAGİTTAL VE FRONTAL DEFORMİTELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” Prof. Dr. Ünsal DOMANİÇ, Moderatör: Prof. Dr. İ. Teoman BENLİ, X-Centrum Flat Ofis, Haliç, Eyüp, İstanbul, 29 Şubat, 2012.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Mart, 2012. “SPİNAL STENOZ TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI” Prof. Dr. İ. Teoman BENLİ, Moderatör: Prof. Dr. Mehmet TEZER, X-Centrum Flat Ofis, Suadiye, İstanbul, 28 Mart, 2012.
 • TOTBİD-TOTEK EĞİTİM ÇALIŞTAYI, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, İstanbul, 1-2 Nisan, 2011.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Nisan, 2012. “idiopatik skolyozda Lenke sınıflaması ve tedaviye yönlenmedeki önemi” Dr. Ufuk AYDINLI, Moderatör: Prof. Dr. Ahmet ALANAY, X-Centrum Flat Ofis, Haliç, Eyüp, İstanbul, 25 Nisan, 2012.
 • EUROSPINE DIPLOMA COURSE 2012, EUROSPINE – TURKISH SPINE SOCIETY, MODUL-1, Basic Comprehensive Course, İstanbul, 10 May, 2012.
 • EUROSPINE DIPLOMA COURSE 2012, EUROSPINE – TURKISH SPINE SOCIETY, MODUL-3, Trauma, Tumors and Infections of the Spine,, İstanbul, 12 May, 2012.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Mayıs, 2012. “SERVİKAL KIRIKLARDA SINIFLAMALAR VE TEDAVİYE YÖNLENMEDEKİ ÖNEMLERİ” Prof. Dr. Erol YALNIZ, Moderatör: Prof. Dr. Cüneyt ŞAR, X-Centrum Flat Ofis, Suadiye, İstanbul, 16 Mayıs, 2012.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Haziran, 2012. “Torakolomber vertebra kırıklarında AO ve TLICS sınıflaması ve tedaviye yönlenmedeki önemi” Prof. Dr. Ahmet ALANAY, Moderatör: Prof. Dr. Ufuk TALU, X-Centrum Flat Ofis, Haliç, Eyüp, İstanbul, 20 Haziran, 2012.
 • EUROSPINE DIPLOMA COURSE 2011, EUROSPINE – TURKISH SPINE SOCIETY, MODUL-1, Basic Comprehensive Course, İstanbul, 9 Eylül, 2011.
 • EUROSPINE DIPLOMA COURSE 2011, EUROSPINE – TURKISH SPINE SOCIETY, MODUL-2, Degenerative Problems, İstanbul, 10-11 Eylül, 2011.
 • TOTBİD – TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) KLİNİK GÖZDEN GEÇİRME KURSU Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul, 22-24 Eylül, 2011.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Ekim, 2012. “BÜYÜYEN OMURGADA TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI ALGORİTMASI” Prof. Dr. Muharrem YAZICI, “Klinik deneyimlerimiz” Op.Dr. Yunus ATICI, Moderatör: Prof. Dr. İ. Teoman BENLİ , S.B. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A. Hastanesi, Baltalimanı, İstanbul, 17 Ekim, 2012.
 • SPİNAL CERRAHİDE DENEYİM VE KANIT, TÜRK OMURGA DERNEĞİ, 1. Toplantı, Limak Eurosia Luxury Hotel, İstanbul, 17 Kasım, 2012.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Kasım 2012. “OMURGA ENFEKSİYONLARINDA TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI”, Prof. Dr. İ. Teoman BENLİ, “Olgu Tartışması” Doç. Dr. Çağrı KÖSE, Yrd. Doç.Dr. Mehmet AYDOĞAN, Op. Dr. Akif ALBAYRAK, Op. Dr. Seçkin SARI, Moderatör: Prof. Dr. Önder AYDINGÖZ, Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul, 21 Kasım, 2012.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Aralık 2012. “ERİŞKİN DEFORMİTELERİNDE TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI” Prof. Dr. Emre ACAROĞLU, “Olgu Tartışması” Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDOĞAN, Moderatör: Prof. Dr. Mehmet TEZER, Medipol Üniversitesi Bağcılar Hastanesi, Bağcılar, İstanbul, 19 Aralık 2012.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Ocak 2013. “Omurga deformitelerinde doğru zannettiğimiz yanlışlar ve güncel kanıtlanmış doğrular” Prof. Dr. Haluk BERK, Moderatör: Prof. Dr. Şevki ERDEM, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadıköy, İstanbul, 23 Ocak, 2013.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Şubat 2013. “Degeneratıve lumbar spıne”: “Dynamic stabilization of mono and bisegmental lumbar degenerative instabilities and topping off using a peek rod system for multisegment stabilizations of lumbar degenerative disease” Dr. Bernhard MEYER, “MISS in the treatment of degenerative lumbar scoliosis and degenerative lumbar spondylolisthesis.” Dr. Massimo BALSANO, Moderatör: Prof. Dr. Ufuk AYDINLI, Özel Bursa Medicabil Hastanesi, Bursa, 17 Şubat, 2013.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Mart 2013. “schuermann kifozunda tanı” Op.Dr. Murat MERT, “schuerman kifozunda tedavi” Doç. Dr. Onat ÜZÜMCÜGİL, “Olgu Tartışması” Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDOĞAN, Moderatör: Prof. Dr. Mustafa CANİKLİOĞLU, S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samatya, İstanbul, 20 Mart 2013.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Nisan 2013. “spondilolisteziste TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI”: “Spondilolistezis: etiyoloji, klinik ve radyolojik değerlendirme ve sınıflama” Prof. Dr. İ. Teoman BENLİ, “Gelişimsel spondilolistezis: gençlerde ve erişkinde tedavi değişiyor mu? Ne yapmalı?” Prof. Dr. Yetkin SÖYÜNCÜ, “Akiz Spondilolistezis: redüksiyon, enstrümantasyon, dekompresyon ve füzyon karmaşası. Doğru bir yol var mı? Doç. Dr. Çağatay ÖZTÜRK, “Olgu Tartışması”, Moderatör: Prof. Dr. Mehmet TEZER, Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul, 10 Nisan, 2012.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Mayıs 2013. “konjenital kifoz TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI” Op. Dr. Yunus ATICI, “Erişkinde sagittal plan deformitesi tanı ve tedavi planlama. Spine-map uygulaması.” Op. Dr. Mehmet Akif ALBAYRAK, “Olgu Tartışması”, Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ, S.B. Metin Sabancı Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Baltalimanı, İstanbul, 15 Mayıs, 2013.
 • MARMARA OMURGA GRUBU TOPLANTILARI, Haziran 2013. “Servikal dejeneratif omurga hastalıklarında klinik ve radyolojik değerlendirme” Dr. Fatih DİKİCİ, “Servikal dejeneratif omurga hastalıklarında tedavi seçenekleri” Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDOĞAN , “Olgu Tartışması”, Moderatör: Prof. Dr. Cüneyt ŞAR, Amerikan Hastanesi, Nişantaşı, İstanbul, 19 Haziran, 2012.