Aydıntepe Mahallesi, Beydağı Cad., Evora Evleri, B-12 Blok, 3. Kat, Daire no: 53, Tuzla, İstanbul.   0533 024 49 16
 1. The Journal of Turkish Spinal Surgery – 2005’den beri
 2. Journal of  Turkish Orthopaedics and Traumatology – 2015; 14(4).
 1. BENLİ İT. OMURGA ENFEKSİYONLARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-1, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2006.
 2. BENLİ İT. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KURSU. Nesnel yazılı ve sözlü sınav yapma teknikleri.  Konuşma Metinleri. I. TOTBİD-TOTEK Türk Ortopedi ve Travmatoloji 1. EĞİTİM KURULTAYI, Ankara, 2006.
 3. BENLİ İT. HASTANE SÜREÇLERİ.  Bir Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için Toplam Kalite ve Süreç Modelleri Projesi.  Rek May Yayıncılık, Ankara, 2007.
 4. BENLİ İT. OMURGA ENFEKSİYONLARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 5. YAZAR T, ALTUN NŞ, BENLİ İT. DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-5, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 6. BALİOĞLU MB, BENLİ İT, DİKİCİ F. OMURGAYI TUTAN SENDROMLAR. Türk Omurga Derneği Yayınları-6, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 7. ÜZÜMCÜGİL O, BENLİ İT, OFLUOĞLU E. SAGİTAL PLAN DEFORMİTELERİ. Türk Omurga Derneği Yayınları-7, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 8. KITER E, BENLİ İT. OMURGA TRAVMALARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-8, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 9. KAHRAMAN S, BENLİ İT, ÖZDOĞAN S, DÜZKALIR H. OSTEOPOROTİK OMURGA. Türk Omurga Derneği Yayınları-9, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 10. AKÇALI Ö, BENLİ İT, KONYA D, KOŞAY C. ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ. Türk Omurga Derneği Yayınları-10, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 11. SÖYÜNCÜ Y, ER U, BENLİ İT, AYDOĞAN M, OFLUOĞLU E. OMURGANIN SAGİTAL DENGESİNİN KLİNİK ÖNEMİ. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 12. BENLİ İT. TÜRK OMURGA DERNEĞİ 2015-2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU. Türk Omurga Derneği Yayınları-12, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
 1. BENLİ İ.T, AKALIN S, TÜZÜNER M.M, TANDOĞAN N.R, ÇITAK M, MUMCU E.F. Three dimensional analysis treated with Cotrel -  Dubousset Instrumentation. GICD’93, Sauramps Medical, Montpellier, pp: 26 -  35, 1994.
 2. BENLİ İ.T, ÇITAK M, TANDOĞAN N.R, AKALIN S, TÜZÜNER M.M, KIŞ M. Evaluation of pulmonary functions in patients with idiopathic scoliosis with CDI. GICD’93, Sauramps Medical, Montpellier, pp: 39 -  45, 1994.
 1. BENLİ İT. Medulla spinalis yaralanmalarında predispozan faktörler. In : MEDULLA SPİNALİS YARALANMALARI, Eds. : Hancı M, Aydıngöz Ö, Logos Tıp Yayınları, İstanbul, pp : 37-58, 2000.
 2. BENLİ İT. Pediatrik Omurga Deformiteleri, 3. TOTEK –Çukurova Bilgi Yenileme Kurs Kitabı, Bölüm - 32, pp : 1-54, 2005.
 3. BENLİ İT, KITER E, KAYA A. Omurga enfeksiyonları tarihçesi. In : BENLİ İT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2006, pp: 1-34.
 4. SÖYÜNCÜ Y, BENLİ İT. Omurga enfeksiyonları epidemiyolojisi. In : BENLİ İT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2006, pp: 35-74.
 5. ŞEHİRLİOĞLU A, BENLİ İT. Omurga enfeksiyonlarında sınıflama, doğal seyir, klinik ve ayırıcı tanı. In : BENLİ İT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2006, pp: 125-166.
 6. BENLİ İT. Tüberküloz spondilit (Pott hastalığı). In : BENLİ İT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları, Türk Omurga Derneği Yayınları-1, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2006, pp: 420-517.
 7. BENLİ İT. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık ve tıp eğitiminde uygulamalı ve sözlü sınav teknikleri. Eğiticilerin Eğitimi Kursu. Nesnel yazılı ve sözlü sınav yapma teknikleri. I. TOTBİD-TOTEK Türk Ortopedi ve Travmatoloji 1. EĞİTİM KURULTAYI, Ankara, 2006.
 8. BENLİ İT, KAYA A. Gelişimsel displastik spondilolistezis. In: Yazar T, Altun N (Eds.), DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARI, Türk Omurga Derneği Yayınları-2, Rekmay, Ankara, pp: 509-646, 2007.
 9. BENLİ İT. Omurga enfeksiyonları tarihçesi. In : Benli İT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 1-34.
 10.  SOYUNCU Y, BENLİ İT. Omurga enfeksiyonları epidemiyolojisi. In : Benli İT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 35-76.
 11.  BENLİ IT, Yetkin SÖYÜNCÜ Y, Ali ŞEHİRLİOĞLU A. Omurga enfeksiyonlarında sınıflama, doğal seyir. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 127-170.
 12.  GÜÇLÜ B, BENLİ IT. Omurga biopsi teknikleri. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 255-268.
 13. AKALIN S, BENLİ IT, ERKEN Y. Spinal enfeksiyonların cerrahi tedavisinde genel prensipler. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 341-368.
 14.  KAYA A, ERKEN Y, BENLİ IT. Postoperatif omurga enfeksiyonları. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 397-416.
 15.  KARAGÜVEN D, KAYA A, BENLİ IT. Travmatize omurgada cerrahi enfeksiyonlar. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 417-426.
 16.  KAYA A, BENLİ IT, BAYRAKTAR MK. İmmün yetmezlikli hastalarda omurga enfeksiyonları. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 427-442.
 17.  BENLİ IT, ÖZALAY M. Tüberküloz spondilit (Pott Hastalığı). In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 445-546.
 18.  KITER E, UĞRAŞ AA, BENLİ IT. Omurganın brusella enfeksiyonu. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 559-576.
 19.  KITER E, BENLİ IT, KARAGÜVEN D. Omurganın kist hidatid hastalığı. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 579-592.
 20.  GÜÇLÜ B, BENLİ IT. Omurga mantar enfeksiyonları. In: Benli IT (Ed.). Omurga Enfeksiyonları. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 593-606.
 21. BENLİ İT, ERKEN HY. Gelişimsel displastik spondilolistezis. In: Yazar T, Altun NŞ, Benli IT. Dejeneratif Omurga Hastalıkları. Türk Omurga Derneği Yayınları-5, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 567-706.
 22.  MEYDANERİ S, ERMİŞ MN, BENLİ IT. Hurler Sendromu. Bölüm-4.1. In: Balioğlu B, Benli IT, Dikici F (Eds.). Omurgayı Tutan Sendromlar. Türk Omurga Derneği Yayınları-6, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 167-178.
 23.  KARADENİZ E, BENLİ IT. Sly Sendromu. Bölüm-4.3. In: Balioğlu B, Benli IT, Dikici F (Eds.). Omurgayı Tutan Sendromlar. Türk Omurga Derneği Yayınları-6, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 197-202.
 24.  BAYRAKTAR K, BENLİ IT. Conradi Hünerman Sendromu. Bölüm-7.2. In: Balioğlu B, Benli IT, Dikici F (Eds.). Omurgayı Tutan Sendromlar. Türk Omurga Derneği Yayınları-6, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 293-304.
 25.  ÜZÜMCÜGİL K, KARADENİZ H, BENLİ IT. Hadju Cheney Sendromu. Bölüm-7.7. In: Balioğlu B, Benli IT, Dikici F (Eds.). Omurgayı Tutan Sendromlar.   Türk Omurga Derneği Yayınları-6, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 343-350.
 26.  SOLAK Ş, BENLİ IT. Sagittal plan deformiteleri tarihçesi. In: Uzumcugil O, Ofluoğlu E, Benli IT (Eds.). Omurganın Sagital Plan Deformiteleri. Türk Omurga Derneği Yayınları-7, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 1-20.
 27. TAŞKOPARAN M, ÇAKIRCO, BENLİ İT. Bileşke kifozu. In: Uzumcugil O, Ofluoğlu E, Benli IT (Eds.). Omurganın Sagital Plan Deformiteleri. Türk Omurga Derneği Yayınları-7, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 185-194.
 28. BENLİ İT, KARADENİZ E, ONBAŞIOĞLU Ş. Torakolomber omurga kırıklarında sınıflama. In: Kıter E, Benli İT (Eds.). OMURGA TRAVMALARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-8, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 249-280.
 29.  BENLİ İT, KITER E. Torakolomber yaralanmalarda güncel cerrahi tedavi: posterior cerrahi teknikler. In: Kıter E, Benli İT (eds.). OMURGA TRAVMALARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-8, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 347-390.
 30.  KIRÇELLİ, BENLİ İT, ERKEN HY. Osteoporoz dışı patolojik omurga kırıkları. In: Kıter E, Benli İT (Eds.). OMURGA TRAVMALARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-8, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016, pp: 477-500.
 31.  ÖZDOĞAN S, ŞENOL Ö, BENLİ İT. Vertebroplasti ve Kifoplasti. In: Kahraman S, Benli İT, Özdoğan S, Düzkalır H (Eds.). OSTEOPOROTİK OMURGA. Türk Omurga Derneği Yayınları-9, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara 2016; pp: 243-252.
 32.  BENLİ İT. Adölesan idiopatik skolyoz cerrahi tedavisinde düzeltme ve enstrümantasyon teknikleinin tarihsel gelişimi. In: Akçalı Ö, Benli İT, Konya D, Koşay C (Eds.). ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ. Türk Omurga Derneği Yayınları-10, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara 2016; pp: 289-386.
 33.  BENLİ İT, KARAGÜVEN D, ATICI Y. Gelişimsel displastik spondilolistezis. In: Söyüncü Y, Er U, Benli İT, Aydoğan M, Ofluoğlu E (Eds.). OMURGANIN SAGİTAL DENGESİNİN KLİNİK ÖNEMİ. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara 2016; pp: 171-210.
 1. BENLİ İT. Omurga Enfeksiyonları. Wood GW. Infection of spine. In: Canale ST (Ed.). Campbell’s Operative Orthopaedics. 10th Ed, Vol.2, Mosby Co, St. Louis, 2003, pp: 2029-2060, 2007.
 2. BENLİ İT. 10. Torakolomber Omurga. “10. Thoracolumbar spine”. In: Koval KJ, Zuckerman JD (Eds.). Handbook of Fractures. 3rd Ed, Lippincott Williams and Wilkins, Philedelphia, 2006, pp: 103-118, 2007.
 3. BENLİ İT, SABUNCUOĞLU H. Omurga travması bakım ilkeleri. 3. Kısım, 37. Bölüm. Sohail K. MIRZA, Carlo BELLABARBA ve Jens R. CHAPMAN. Principles of spine trauma care. In: Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown CM (Eds.), ROCKWOOD AND GREEN’S FRACTURES IN ADULTS, Vol.2, 5th ed, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2006; pp: 1401-1433.
 4. BENLİ İT. Kraniyoservikal bileşke yaralanmaları. 3. Kısım, 38. Bölüm. Carlo Bellabarba, Sohıil K. Mirza ve Jens R. Chapman. Injuries of the craniocervical junction. In: Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown CM (Eds.), ROCKWOOD AND GREEN’S FRACTURES IN ADULTS, Vol.2, 5th ed, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2006; pp: 1435-1496.
 5. KAYA A, BENLİ İT. Alt servikal omurga kırık ve çıkıkları. 3. Kısım, 39. Bölüm. Christopher M. BONO. Fractures and dislocations of the lower cervical spine. In: Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown CM (Eds.), ROCKWOOD AND GREEN’S FRACTURES IN ADULTS, Vol.2, 5th ed, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2006; pp: 1497-1541.
 6. BENLİ İT. Torakolomber omurganın kırık ve çıkıkları. 3. Kısım, 39. Bölüm. Robert K. EASTLACK, Christopher M. BONO. Fractures and dislocations of the thoracolumbar spine. In: Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown CM (Eds.), ROCKWOOD AND GREEN’S FRACTURES IN ADULTS, Vol.2, 5th ed, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2006; pp: 1543-1580.