Adatıp İstanbul Hastanesi, Pendik İSTANBUL   444 1 311